لیست قیمت ، فروش مواد و لوازم دندانپزشکی

بروز شده در : 1395/12/04

فروش مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی

گروه بندی محصولات • حراج مواد و تجهیزات دندانپزشکی و لیست قیمت مواد دندانپزشکی

  پرفروش ترين هاي دنتال استور 200 مورد

  کالای دندانپزشکی آنگل پوش باتن
  آنگل پوش باتن

   قيمت : 1,600,000 ريال
  کد محصول : 201205
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دستگاه پيزون DTE D1
  دستگاه پيزون DTE D1

   قيمت : 5,500,000 ريال
  کد محصول : 341402
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ايرموتور CX235
  ايرموتور CX235

   قيمت : 1,600,000 ريال
  کد محصول : 201408
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آنگل ناخنکي CX235
  آنگل ناخنکي CX235

   قيمت : 800,000 ريال
  کد محصول : 201204
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آمالگاماتور کپسولي DB-338
  آمالگاماتور کپسولي DB-338

   قيمت : 3,600,000 ريال
  کد محصول : 342501
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی توربين CX207
  توربين CX207

   قيمت : 1,050,000 ريال
  کد محصول : 201111
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اتوکلاو 18 ليتري
  اتوکلاو 18 ليتري

   قيمت : 75,000,000 ريال
  کد محصول : 341802
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی هندپيس پيزو DTE
  هندپيس پيزو DTE

   قيمت : 3,000,000 ريال
  کد محصول : 201305
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سري دستگاه جرمگيري
  سري دستگاه جرمگيري

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 341401
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی هندپيس جرمگيري
  هندپيس جرمگيري

   قيمت : 3,100,000 ريال
  کد محصول : 201304
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کورت قاشقي
  کورت قاشقي

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 2417112
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قيچي جراحي اريس سر صاف
  قيچي جراحي اريس سر صاف

   قيمت : 290,000 ريال
  کد محصول : 241328
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی گيره فيلم تکي
  گيره فيلم تکي

   قيمت : 70,000 ريال
  کد محصول : 321440
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی جاي پنبه فنردار
  جاي پنبه فنردار

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 1819142
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی جاي پنبه درب دار
  جاي پنبه درب دار

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 1819141
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم سيکل اسکيلر
  قلم سيکل اسکيلر

   قيمت : 180,000 ريال
  کد محصول : 2417111
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سري لايت
  سري لايت

   قيمت : 650,000 ريال
  کد محصول : 341301
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی لايت کيور
  لايت کيور

   قيمت : 1,700,000 ريال
  کد محصول : 1819134
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آمالگاماتور
  آمالگاماتور

   قيمت : 4,800,000 ريال
  کد محصول : 1819132
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی بليچينگ WHITE SMILE
  بليچينگ WHITE SMILE

   قيمت : 1,450,000 ريال
  کد محصول : 221205
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اسپاتول دهاني ساده
  اسپاتول دهاني ساده

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 1819110
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی برنيشر دو سر تخم مرغي
  برنيشر دو سر تخم مرغي

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 1819109
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی برنيشر ساده
  برنيشر ساده

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 1819108
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کندانسور ساده
  کندانسور ساده

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 1819107
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی هندپيس CX235
  هندپيس CX235

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 201302
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آمالگام کرير پلاستيکي
  آمالگام کرير پلاستيکي

   قيمت : 235,000 ريال
  کد محصول : 1819103
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سوند دوسر هالو
  سوند دوسر هالو

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 181998
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اسکاواتور ساده
  اسکاواتور ساده

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 181997
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دسته آينه طرح مريدين
  دسته آينه طرح مريدين

   قيمت : 210,000 ريال
  کد محصول : 181996
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دسته آينه هالو
  دسته آينه هالو

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 181995
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دسته آينه معمولي
  دسته آينه معمولي

   قيمت : 90,000 ريال
  کد محصول : 181994
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم کامپوزيت دسته هالو
  قلم کامپوزيت دسته هالو

   قيمت : 680,000 ريال
  کد محصول : 181989
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پلاير 139
  پلاير 139

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 251734
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی بند سيتر
  بند سيتر

   قيمت : 280,000 ريال
  کد محصول : 251733
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديستال اند کاتر
  ديستال اند کاتر

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 251732
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وايرکاتر
  وايرکاتر

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 251731
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پلاير بند ريموونيگ
  پلاير بند ريموونيگ

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 251730
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم کامپوزيت دسته طلايي ساده
  قلم کامپوزيت دسته طلايي ساده

   قيمت : 580,000 ريال
  کد محصول : 181988
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم کامپوزيت CARBONEX
  قلم کامپوزيت CARBONEX

   قيمت : 850,000 ريال
  کد محصول : 181987
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قيچي کرون بر
  قيچي کرون بر

   قيمت : 320,000 ريال
  کد محصول : 241315
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قيچي گلدمن فاکس
  قيچي گلدمن فاکس

   قيمت : 290,000 ريال
  کد محصول : 241314
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قيچي جراحي تنگستن کاربايد
  قيچي جراحي تنگستن کاربايد

   قيمت : 580,000 ريال
  کد محصول : 241313
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قيچي جراحي CARBONEX
  قيچي جراحي CARBONEX

   قيمت : 750,000 ريال
  کد محصول : 241312
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی الواتور نوک لوزي
  الواتور نوک لوزي

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 241212
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی الواتور کلاسيک
  الواتور کلاسيک

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 241210
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم برنيشر هالو
  قلم برنيشر هالو

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 1819102
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست الواتور کلاسيک
  ست الواتور کلاسيک

   قيمت : 3,800,000 ريال
  کد محصول : 241208
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اسپاتول دهاني هالو
  اسپاتول دهاني هالو

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 1819101
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس اطفال معمولي
  فورسپس اطفال معمولي

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 241112
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم دايکال يک سر
  قلم دايکال يک سر

   قيمت : 75,000 ريال
  کد محصول : 1819100
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس اطفال کلاسيک
  فورسپس اطفال کلاسيک

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 241111
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس معمولي
  فورسپس معمولي

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 241110
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس کلاسيک
  فورسپس کلاسيک

   قيمت : 770,000 ريال
  کد محصول : 241109
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی الواتور پريوست مولت
  الواتور پريوست مولت

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 241778
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست فورسپس اطفال ساده
  ست فورسپس اطفال ساده

   قيمت : 3,700,000 ريال
  کد محصول : 241108
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پروب ويليام کلاسيک
  پروب ويليام کلاسيک

   قيمت : 400,000 ريال
  کد محصول : 241777
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست فورسپس اطفال کلاسيک
  ست فورسپس اطفال کلاسيک

   قيمت : 4,800,000 ريال
  کد محصول : 241107
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست فورسپس بزرگسال کلاسيک
  ست فورسپس بزرگسال کلاسيک

   قيمت : 8,000,000 ريال
  کد محصول : 241106
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست فورسپس بزرگسال ساده
  ست فورسپس بزرگسال ساده

   قيمت : 4,800,000 ريال
  کد محصول : 241105
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پروب ويليام ساده
  پروب ويليام ساده

   قيمت : 120,000 ريال
  کد محصول : 241776
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی همزن دسته چوبي
  همزن دسته چوبي

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 311212
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی گيج ايوانسون
  گيج ايوانسون

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 311211
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی الواتور پريوست ساده
  الواتور پريوست ساده

   قيمت : 180,000 ريال
  کد محصول : 241775
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اسپاتول موم کاري
  اسپاتول موم کاري

   قيمت : 120,000 ريال
  کد محصول : 311210
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پنس قفل دار
  پنس قفل دار

   قيمت : 130,000 ريال
  کد محصول : 241618
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی هنداسپيريدر
  هنداسپيريدر

   قيمت : 225,000 ريال
  کد محصول : 241774
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سوزن گير EXCLVSIVE-TC
  سوزن گير EXCLVSIVE-TC

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 241617
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سوزن گير قفل دار EXCLVSIVE-TC
  سوزن گير قفل دار EXCLVSIVE-TC

   قيمت : 1,450,000 ريال
  کد محصول : 241616
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آمالگام کرير فلزي
  آمالگام کرير فلزي

   قيمت : 400,000 ريال
  کد محصول : 241773
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سوزن گير متيو
  سوزن گير متيو

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 241615
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پنس دو خم
  پنس دو خم

   قيمت : 120,000 ريال
  کد محصول : 241614
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پنس يک خم طرح مريدين
  پنس يک خم طرح مريدين

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 241613
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پنس يک خم طرح مريدين
  پنس يک خم طرح مريدين

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 241612
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سر ساکشن فلزي
  سر ساکشن فلزي

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 241772
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پنس طرح مريدين TC
  پنس طرح مريدين TC

   قيمت : 590,000 ريال
  کد محصول : 241611
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی بن کرير
  بن کرير

   قيمت : 590,000 ريال
  کد محصول : 241771
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی چکش ايمپلنت
  چکش ايمپلنت

   قيمت : 740,000 ريال
  کد محصول : 241770
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ست کلمپ
  ست کلمپ

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 111849
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس سکشنال
  فورسپس سکشنال

   قيمت : 500,000 ريال
  کد محصول : 111848
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس کلمپ يک خم
  فورسپس کلمپ يک خم

   قيمت : 500,000 ريال
  کد محصول : 111847
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سرنگ تزريق کمر شکن معمولي
  سرنگ تزريق کمر شکن معمولي

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 241769
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پانچ لاستيک رابردم
  پانچ لاستيک رابردم

   قيمت : 600,000 ريال
  کد محصول : 111846
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اندومتر
  اندومتر

   قيمت : 70,000 ريال
  کد محصول : 111845
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سرنگ تزريق کمر شکن ANTIFOGYR
  سرنگ تزريق کمر شکن ANTIFOGYR

   قيمت : 750,000 ريال
  کد محصول : 241768
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آرش کرون اتوماتيک
  آرش کرون اتوماتيک

   قيمت : 1,080,000 ريال
  کد محصول : 171662
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آرش کرون معمولي
  آرش کرون معمولي

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 171661
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سرنگ تزريق ثابت دسته پلاستيکي
  سرنگ تزريق ثابت دسته پلاستيکي

   قيمت : 880,000 ريال
  کد محصول : 241767
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی MTA کرير سر صاف
  MTA کرير سر صاف

   قيمت : 590,000 ريال
  کد محصول : 241766
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی MTA کرير سرکج
  MTA کرير سرکج

   قيمت : 590,000 ريال
  کد محصول : 241765
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دهان باز کن مولت
  دهان باز کن مولت

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 241764
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی رترکتور فارابوف
  رترکتور فارابوف

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 241507
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی رترکتور مينه سوتا
  رترکتور مينه سوتا

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 241506
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کامپوزيت نانوهيبريد
  کامپوزيت نانوهيبريد

   قيمت : 750,000 ريال
  کد محصول : 131228
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان اندو
  سمان اندو

   قيمت : 660,000 ريال
  کد محصول : 111856
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی حلال قدرتمند
  حلال قدرتمند

   قيمت : 290,000 ريال
  کد محصول : 111855
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان اندو
  سمان اندو

   قيمت : 2,400,000 ريال
  کد محصول : 111512
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرموکروزول
  فرموکروزول

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 111722
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی خمير کلسيم هيدروکسايد
  خمير کلسيم هيدروکسايد

   قيمت : 290,000 ريال
  کد محصول : 111853
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی مايع کلروهگزداين 2%
  مايع کلروهگزداين 2%

   قيمت : 310,000 ريال
  کد محصول : 111852
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل تميز کننده کانال
  ژل تميز کننده کانال

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 111851
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی پودر زينک اکسايد
  پودر زينک اکسايد

   قيمت : 85,000 ريال
  کد محصول : 111850
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی داروي ظهور و ثبوت
  داروي ظهور و ثبوت

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 271206
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماتريس بند تافل ماير
  ماتريس بند تافل ماير

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 181999
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سر آينه
  سر آينه

   قيمت : 320,000 ريال
  کد محصول : 181986
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی توربين CX207W-TP
  توربين CX207W-TP

   قيمت : 1,400,000 ريال
  کد محصول : 201108
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت مرکزدار
  کيت ديسک پرداخت مرکزدار

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 191734
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت مرکزدار
  کيت ديسک پرداخت مرکزدار

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 191733
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت مرکزدار+ماندرل پيچي
  کيت ديسک پرداخت مرکزدار+ماندرل پيچي

   قيمت : 650,000 ريال
  کد محصول : 191726
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت مرکزدار+ماندرل فشاري
  کيت ديسک پرداخت مرکزدار+ماندرل فشاري

   قيمت : 650,000 ريال
  کد محصول : 191725
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت بدون مرکز
  کيت ديسک پرداخت بدون مرکز

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 191737
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ديسک پرداخت کامپوزيت
  کيت ديسک پرداخت کامپوزيت

   قيمت : 4,600,000 ريال
  کد محصول : 191741
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت پاليش کامپوزيت
  کيت پاليش کامپوزيت

   قيمت : 4,500,000 ريال
  کد محصول : 191603
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماندرل فشاري
  ماندرل فشاري

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 191706
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماندرل پيچي
  ماندرل پيچي

   قيمت : 80,000 ريال
  کد محصول : 191710
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار ماتريس زين اسبي بزرگ
  نوار ماتريس زين اسبي بزرگ

   قيمت : 285,000 ريال
  کد محصول : 181704
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه عمق تراش 016
  فرز الماسه عمق تراش 016

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 191329
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه شعله اي توربين 016
  فرز الماسه شعله اي توربين 016

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 191326
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه مخروطي توربين 012
  فرز الماسه مخروطي توربين 012

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 191320
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه شولدر توربين 014
  فرز الماسه شولدر توربين 014

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 191315
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کپ آبي
  کپ آبي

   قيمت : 1,100,000 ريال
  کد محصول : 191743
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت کامپوزيت زبر
  ديسک پرداخت کامپوزيت زبر

   قيمت : 1,500,000 ريال
  کد محصول : 191742
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی خمير پرداخت کامپوزيت
  خمير پرداخت کامپوزيت

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 191740
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی استريپ بين دنداني نوار پرداخت کامپوزيت
  استريپ بين دنداني نوار پرداخت کامپوزيت

   قيمت : 70,000 ريال
  کد محصول : 191738
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت مرکزدار آبي
  ديسک پرداخت مرکزدار آبي

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191736
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت مرکزدار سبز
  ديسک پرداخت مرکزدار سبز

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191735
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت بدون مرکز سبز
  ديسک پرداخت بدون مرکز سبز

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191732
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی استريپ بين دنداني نوار پرداخت کامپوزيت
  استريپ بين دنداني نوار پرداخت کامپوزيت

   قيمت : 195,000 ريال
  کد محصول : 191728
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل انعقاد خون (کلريدآلومينيوم)
  ژل انعقاد خون (کلريدآلومينيوم)

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 191709
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت مرکزدار سفيد
  ديسک پرداخت مرکزدار سفيد

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191708
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ديسک پرداخت مرکزدار زرد
  ديسک پرداخت مرکزدار زرد

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191707
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار استريپ محافظ تراش
  نوار استريپ محافظ تراش

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 191704
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار فلزي جرم گيري سوراخ دار
  نوار فلزي جرم گيري سوراخ دار

   قيمت : 100,000 ريال
  کد محصول : 191703
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی خمير پاليش کامپوزيت و پرسلن
  خمير پاليش کامپوزيت و پرسلن

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 191702
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی خمير پاليش کامپوزيت
  خمير پاليش کامپوزيت

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 191701
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی رابر پونيت صورتي
  رابر پونيت صورتي

   قيمت : 1,100,000 ريال
  کد محصول : 191621
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز نايف اج کامپوزيت توربين012
  فرز نايف اج کامپوزيت توربين012

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 191427
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز مخروطي کامپوزيت توربين بلند014
  فرز مخروطي کامپوزيت توربين بلند014

   قيمت : 200,000 ريال
  کد محصول : 191419
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه شعله اي توربين آبي 018
  فرز الماسه شعله اي توربين آبي 018

   قيمت : 340,000 ريال
  کد محصول : 1913299
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه wheel توربين 035
  فرز الماسه wheel توربين 035

   قيمت : 136,000 ريال
  کد محصول : 1913294
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه اينورت توربين 014
  فرز الماسه اينورت توربين 014

   قيمت : 340,000 ريال
  کد محصول : 1913285
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه شولدر توربين 018
  فرز الماسه شولدر توربين 018

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 1913216
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه شولدر توربين 014
  فرز الماسه شولدر توربين 014

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 1913210
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه فيشور توربين 012
  فرز الماسه فيشور توربين 012

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 1913185
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه فيشور اينورت توربين 014
  فرز الماسه فيشور اينورت توربين 014

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 1913181
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فرز الماسه فيشور توربين 010
  فرز الماسه فيشور توربين 010

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 1913171
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی آينه يکبار مصرف
  آينه يکبار مصرف

   قيمت : 50,000 ريال
  کد محصول : 301701
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی داروي ظهور و ثبوت
  داروي ظهور و ثبوت

   قيمت : 300,000 ريال
  کد محصول : 271204
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی داروي ظهور و ثبوت
  داروي ظهور و ثبوت

   قيمت : 320,000 ريال
  کد محصول : 271201
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل فلورايد توت فرنگي
  ژل فلورايد توت فرنگي

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 211108
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل فلورايد آدامس
  ژل فلورايد آدامس

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 211107
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل فلورايد گيلاس
  ژل فلورايد گيلاس

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 211106
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل فلورايد خنثي
  ژل فلورايد خنثي

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 211105
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل بي حسي موضعي
  ژل بي حسي موضعي

   قيمت : 215,000 ريال
  کد محصول : 211101
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوارماتريس فلزي رولي
  نوارماتريس فلزي رولي

   قيمت : 100,000 ريال
  کد محصول : 181746
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی قلم مويي کامپوزيت شماره3
  قلم مويي کامپوزيت شماره3

   قيمت : 650,000 ريال
  کد محصول : 181810
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماتريس زين اسبي
  ماتريس زين اسبي

   قيمت : 285,000 ريال
  کد محصول : 181740
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کلمپ آناتوميک مزيال-ديستال
  کلمپ آناتوميک مزيال-ديستال

   قيمت : 330,000 ريال
  کد محصول : 181739
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فورسپس مخصوص سکشنال ماتريس
  فورسپس مخصوص سکشنال ماتريس

   قيمت : 780,000 ريال
  کد محصول : 181738
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت کلمپ(رينگ)سکشنال ماتريس
  کيت کلمپ(رينگ)سکشنال ماتريس

   قيمت : 450,000 ريال
  کد محصول : 181737
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار ماتريس عاجي سوراخ دار
  نوار ماتريس عاجي سوراخ دار

   قيمت : 50,000 ريال
  کد محصول : 181736
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار ماتريس عاجي سوراخ دار
  نوار ماتريس عاجي سوراخ دار

   قيمت : 50,000 ريال
  کد محصول : 181735
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار ماتريس پري مولار
  نوار ماتريس پري مولار

   قيمت : 50,000 ريال
  کد محصول : 181734
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی روکش سلولوئيدي قدامي
  روکش سلولوئيدي قدامي

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181808
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی روکش شفاف آناتوميک خلفي
  روکش شفاف آناتوميک خلفي

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181807
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی روکش هاي سلوئيدي اطفال
  روکش هاي سلوئيدي اطفال

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181806
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماتريس منحني فرم داده شده
  ماتريس منحني فرم داده شده

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181725
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ماتريس منحني فرم داده شده
  ماتريس منحني فرم داده شده

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181724
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اتوماتريس پري مولار
  اتوماتريس پري مولار

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 181723
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اتوماتريس مولار
  اتوماتريس مولار

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 181722
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی اتوماتريس آسورت
  اتوماتريس آسورت

   قيمت : 250,000 ريال
  کد محصول : 181721
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی نوار ماتريس عاجي کوهان دار
  نوار ماتريس عاجي کوهان دار

   قيمت : 230,000 ريال
  کد محصول : 181720
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت سکشنال ماتريکس
  کيت سکشنال ماتريکس

   قيمت : 650,000 ريال
  کد محصول : 181715
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت سکشنال ماتريکس
  کيت سکشنال ماتريکس

   قيمت : 900,000 ريال
  کد محصول : 181714
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت سکشنال ماتريکس
  کيت سکشنال ماتريکس

   قيمت : 1,600,000 ريال
  کد محصول : 181713
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ماتريس زين اسبي+کلمپ
  کيت ماتريس زين اسبي+کلمپ

   قيمت : 750,000 ريال
  کد محصول : 181712
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سکشنال ماتريکس تک سايز
  سکشنال ماتريکس تک سايز

   قيمت : 175,000 ريال
  کد محصول : 181711
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وج الاستيک کشي آبي
  وج الاستيک کشي آبي

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 181610
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وج الاستيک کشي زرد
  وج الاستيک کشي زرد

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 181609
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت وج چوبي آناتوميک
  کيت وج چوبي آناتوميک

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181608
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت وج چوبي آناتوميک
  کيت وج چوبي آناتوميک

   قيمت : 280,000 ريال
  کد محصول : 181607
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وج پلاستيکي سبز
  وج پلاستيکي سبز

   قيمت : 175,000 ريال
  کد محصول : 181606
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وج لايت کيور
  وج لايت کيور

   قيمت : 330,000 ريال
  کد محصول : 181605
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وج چوبي آناتوميک
  وج چوبي آناتوميک

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 181602
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت وج چوبي آناتوميک
  کيت وج چوبي آناتوميک

   قيمت : 150,000 ريال
  کد محصول : 181601
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی فيشور سيلانت لايت کيور شفاف
  فيشور سيلانت لايت کيور شفاف

   قيمت : 245,000 ريال
  کد محصول : 181404
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی ژل اسيد اچ فسفريک 37%
  ژل اسيد اچ فسفريک 37%

   قيمت : 55,000 ريال
  کد محصول : 181211
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی وارنيش
  وارنيش

   قيمت : 130,000 ريال
  کد محصول : 181107
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی مايع ضد حساسيت
  مايع ضد حساسيت

   قيمت : 550,000 ريال
  کد محصول : 181104
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی دايکال نوري هيدروکسايد
  دايکال نوري هيدروکسايد

   قيمت : 260,000 ريال
  کد محصول : 181103
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی کيت ساخت روکش موقت کامپوزيتي
  کيت ساخت روکش موقت کامپوزيتي

   قيمت : 2,400,000 ريال
  کد محصول : 171640
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان جراحي
  سمان جراحي

   قيمت : 430,000 ريال
  کد محصول : 161701
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان Z.O.Eتيپ1
  سمان Z.O.Eتيپ1

   قيمت : 190,000 ريال
  کد محصول : 161603
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان Z.O.Eتيپ3
  سمان Z.O.Eتيپ3

   قيمت : 210,000 ريال
  کد محصول : 161602
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان زينک اکسايد اوژنول Z.O.E
  سمان زينک اکسايد اوژنول Z.O.E

   قيمت : 350,000 ريال
  کد محصول : 161601
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان موقت فاقد اژنول
  سمان موقت فاقد اژنول

   قيمت : 950,000 ريال
  کد محصول : 161405
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان چند منظوره Z.O.E
  سمان چند منظوره Z.O.E

   قيمت : 280,000 ريال
  کد محصول : 161403
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان گلاس آيونومر لايت کيور
  سمان گلاس آيونومر لايت کيور

   قيمت : 700,000 ريال
  کد محصول : 161306
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان گلاس آيونومر لوتينگ
  سمان گلاس آيونومر لوتينگ

   قيمت : 570,000 ريال
  کد محصول : 161305
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان پلي کربوکسيلات
  سمان پلي کربوکسيلات

   قيمت : 425,000 ريال
  کد محصول : 161201
  اضافه به سبد
  کالای دندانپزشکی سمان زينک فسفات کوچک
  سمان زينک فسفات کوچک

   قيمت : 185,000 ريال
  کد محصول : 161106
  اضافه به سبد  کلمات کلیدی :
  فروشگاه دندانپزشکی , کالای, ,دندانپزشکی , تجهیزات دندانپزشکی , محصولات دندانپزشکی , ابزارهای دندانپزشکی , فروشگاه دنتال استور , فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی , فروشگاه کالای دندانپزشکی , فروش کالای دندانپزشکی , فروش مواد دندانپزشکی , مواد مصرفی دندانپزشکی , لوازم مصرفی دندانپزشکی , لیست مواد دندانپزشکی , وسایل یکبار مصرف دندانپزشکی , حراج محصولات دندانپزشکی , حراج کالای دندانپزشکی , حراج مواد دندانپزشکی , حراج تجهیزات دندانپزشکی , قیمت تجهیزات دندانپزشکی , قیمت کالای دندانپزشکی , دنتال استور , کامپوزیت و کامپومر , فروش آمالگام , گلاس آیونومر , سمان دندانپزشکی , مواد بلیچینگ , تجهیزات ارتودنسی , پروتز دندانپزشکی, فروش باندینگ Dental Store : مواد مصرفی دندانپزشکی : تجهیزات دندانپزشکی : ابزارهای دندانپزشکی : وسایل یکبار مصرف : حراج دوره ای محصولات دندانپزشکی
  . dentalstore.co Real PR

  dentalstore.co Alexa/PageRank